Rajyaseva Prelim 2019 Gs 1 Practice Test

- आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकेची डिजिटल स्वरूपात मांडणी
- आयोगाच्या अंतिम उत्तरतालिकेनुसार प्रश्नांची उत्तरे
- कमी वेळेत आयोगाच्या प्रश्नांची उजळणी
- त्वरित निकाल / मिळालेले गुण / चुकीची उत्तरे यादी
- आयोगाचे प्रश्न आहे तसेच इंग्रजी व मराठीमध्ये

26
Created on

Rajyaseva 2019 Gs Paper 1 Questions 1 -20

1 / 20

1

2 / 20

2

3 / 20

3

4 / 20

4

5 / 20

5

6 / 20

6

7 / 20

7

8 / 20

8.

9 / 20

9.

10 / 20

10.

11 / 20

11.

12 / 20

12.

13 / 20

13.

14 / 20

14.

15 / 20

15.

 

16 / 20

16.

17 / 20

17.

18 / 20

18.

19 / 20

19.

20 / 20

20.

Your score is

The average score is 24%

0%

2
Created on

Rajyaseva 2019 Gs Paper 1 Questions - 21 - 40

1 / 20

21.

2 / 20

22

3 / 20

23

4 / 20

24.

5 / 20

25.

6 / 20

26

7 / 20

27

8 / 20

28

9 / 20

29.

10 / 20

30.

11 / 20

31.

12 / 20

32

13 / 20

33.

      

14 / 20

34.

15 / 20

35..

16 / 20

36.

17 / 20

37

18 / 20

38.

19 / 20

39.

20 / 20

40.

Your score is

The average score is 0%

0%

2020 Powered By Mahampsc.in