एम पी एस सी – राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ – सामान्य ज्ञान – पेपर १

प्रश्न क्रमांक १ ते २०

  • आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकेची डिजिटल स्वरूपात मांडणी
  • आयोगाच्या अंतिम उत्तरतालिकेनुसार प्रश्नांची उत्तरे
  • कमी वेळेत आयोगाच्या प्रश्नांची उजळणी
  • त्वरित निकाल / मिळालेले गुण / चुकीची उत्तरे यादी
  • आयोगाचे प्रश्न आहे तसेच इंग्रजी व मराठीमध्ये

 

24
Created on

Rajyaseva 2019 Gs Paper 1 Questions 1 -20

1 / 20

1

2 / 20

2

3 / 20

3

4 / 20

4

5 / 20

5

6 / 20

6

7 / 20

7

8 / 20

8.

9 / 20

9.

10 / 20

10.

11 / 20

11.

12 / 20

12.

13 / 20

13.

14 / 20

14.

15 / 20

15.

 

16 / 20

16.

17 / 20

17.

18 / 20

18.

19 / 20

19.

20 / 20

20.

Your score is

The average score is 25%

0%

2020 Powered By Mahampsc.in

%d bloggers like this: