MPSC - Rajyaseva Book List in marathi

MPSC State Service Exam Book list by toppers for Prelims and Mains,

Check the MPSC book list and click link available for buy now. 

Updating more detailed list very soon ..

.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा

NCERT बुक्स ११वी ,१२वी(सर्व विषय) विज्ञान साठी ७वी ते १२वी​ –

10. बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी

11. राज्यसेवा C-SAT गाईड

12. महाराष्ट्राचा इतिहास- 

13. भारताचा भूगोल

14. चालू घडामोडी– लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, चाणक्य मंडल मासिक, योजनालोकराज्य 

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा

मराठी

मराठी व्याकरण- मो. रा. वाळिंबे

अनिवार्य मराठी- के सागर प्रकाशन

य.च.मु. विद्यापीठाची भाषा विषयक पुस्तके.

इंग्रजी

इंग्रजी व्याकरण : पाल आणि सुरी

Wren and Martin English Grammar

अनिवार्य इंग्रजी- के सागर प्रकाशन

सामान्य अध्ययन एक – इतिहास व भूगोल

आधुनिक भारताचा इतिहास- ग्रोवर आणि बेल्हेकर

आधुनिक भारताचा इतिहास- जयसिंगराव पवार

मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी

कृषी व भूगोल

भूगोल (मुख्य परीक्षा) – एच. के. डोईफोडे (Study Circle Prakashan) 

सामान्य अध्ययन दोन – भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) व कायदा

भारतीय राज्यपद्धत्ती- वि.मा. बाचल

भारताची राज्यघटना आणि शासन- लक्ष्मीकांत

पंचायतराज- किशोर लवटे

पंचायतराज- के. सागर

आपले संविधान

आपली संसद- सुभाष कश्यप

महाराष्ट्र शासन आणि राजकारण- बी. बी. पाटील

सामान्य अध्ययन तीन – मानव संसाधन व मानवी हक्क

मानव अधिकार- NBT

मानवाधिकार आणि मनुष्यबळ- रंजन कोळंबे

मानवी हक्क

भारतीय सामाजिक समस्या 

मानवी हक्क तत्व आणि दिशाभूल- उद्धव कांबळे

Wizard-Social Issue

सामान्य अध्ययन चार – अर्थव्यवस्था व नियोजन,विकासविषयक अर्थशास्त्र आणि कृषी,विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

Indian Economy- Datt Sundaram

विज्ञान तंत्रज्ञान- के सागर

महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल

भारत आर्थिक पाहणी अहवाल

आर्थिक संकल्पना- विनायक गोविलकर

अर्थशास्त्र- देसाई भालेराव

वाणिज्य व अर्थव्यवस्था घटक- के सागर

विज्ञान घटक- स्पेक्ट्रम

विज्ञान तंत्रज्ञान- सेठ प्रकाशन

स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्त्र १ – किरण जी. देसले (दीपस्तंभ प्रकाशन

2020 Powered By Mahampsc.in